Search : 146
 
(주)SH에너지화학 군산공장
형 식 : Rotary 1-Can RTO
용 량 : 13,945m3/hr
VOC성상 : 화학공정가스
열회수율 : 90% 이상
처리효율 : 98% 이상
준공일 : 2016년 3월
특기사항 : TURN-KEY BASE
삼성SDI(주) 구미공장
형 식 : Rotary 1-Can RTO
용 량 : 69,956m3/hr
VOC성상 : 화학공정가스
열회수율 : 90% 이상
처리효율 : 99% 이상
준공일 : 2015년 11월
특기사항 : TURN-KEY BASE
제일테크노스(주) 포항공장
형 식 : 전처리 System + Rotary 1-Can RTO
용 량 : 33,000m3/hr
VOC성상 : 조선소 전처리가스
열회수율 : 95% 이상
처리효율 : 98% 이상
준공일 : 2015년 8월
특기사항 : TURN-KEY BASE
C사
형 식 : Rotary 1-Can RTO
용 량 : 30,000m3/hr
VOC성상 : 필름코팅건조공정
열회수율 : 95% 이상
처리효율 : 98% 이상
준공일 : 2015년 5월
특기사항 : TURN-KEY BASE
코오롱글로텍(주) 구미공장
형 식 : Rotary 1-Can RTO
용 량 : 27,000m3/hr
VOC성상 : 발포공정가스
열회수율 : 95% 이상
처리효율 : 98% 이상
준공일 : 2015년 3월
특기사항 : TURN-KEY BASE
(주)LG하우시스 중국
형 식 : Rotary 1-Can RTO
용 량 : 30,000m3/hr
VOC성상 : 발포인쇄 공정가스
열회수율 : 95% 이상
처리효율 : 98% 이상
준공일 : 2015년 5월
특기사항 : TURN-KEY BASE
 

 

[1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  ▶▶

 
 
 
 
     
   

(주)디복스 | 사업자등록번호: 124-86-15195 | 대표이사: 이선우 | E-Mail: devocs@devocs.com

[본사/공장]경상북도 구미시 3공단3로 46-77(시미동 166-17)
Tel. 054) 476-6750~2 | Fax. 054) 476-6754
[기술연구소]경기도 수원시 영통구 에듀타운로 106번길 16 광교하이니티 301호
Tel. 070-8668-8246 | Fax. 070-8668-8390

COPYRIGHT (C) DEVOCS CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.